واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

مقدماتی فروش مسافر مورخ95/5/16
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ٧ شهریور ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

نمره به حروف

نتیجه دوره

1

2280725657

84

هشتاد و چهار

قبول

2

2281155927

82

هشتاد و دو

قبول

3

2470895324

84

هشتاد و چهار

قبول

4

2280611929

70

هفتاد

قبول

5

2300691191

70

هفتاد

قبول

6

6579980737

76

هفتاد و شش

قبول

7

2281488977

80

هشتاد

قبول

8

2282378271

78

هفتاد و هشت

قبول

9

6550041848

70

هفتاد

قبول

10

2420734343

58

پنجاه و هشت

مردود

11

2281678571

70

هفتاد

قبول

12

2440245232

57

پنجاه و هفت

مردود

13

2301826961

76

هفتاد و شش

قبول

14

2295140595

غایب

---

غایب

15

2300935961

74

هفتاد و چهار

قبول

16

2550096142

75

هفتاد و پنج

قبول

17

2281747883

79

هفتاد و نه

قبول

18

2281447898

52

پنجاه و دو

مردود

19

5150108359

45

چهل و پنج

مردود

20

1754399592

81

هشتاد و یک

قبول

21

0015560971

84

هشتاد و چهار

قبول


 
دوره پیشرفته فروش مورخ 4/2/95
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، نتایج پیشرفته فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

نمرات

1

2281158901

86

2

2301485021

90

3

2471044956

70

4

4220086153

70

5

2500152960

100

6

3501192193

78

7

2280326531

100

8

2500111245

100

9

2296382479

97

10

2420425693

70

11

2280999145

88

12

0453692176

100

13

2281239871

70

14

2511719940

70

15

2572530562

92

16

2280064553

88

17

6489945819

78

18

2451519924

84

19

2297002386

---

20

2298109249

72


 
دوره آمادئوس مورخ 26/10/94
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ٢۸ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز

 

ردیف

کد ملی

نمره

1

3391722630

96

2

5159739858

96

3

2511460696

85

4

5469973001

89

5

0793542960

100

6

2460066732

---

7

2281220389

87

8

2300667444

---

9

2281051048

86

10

2298640130

87

11

2281908410

85

12

2511897946

99

13

2300356023

91

14

2281128105

97

15

2530000409

99

16

1818377111

95


 
دوره هماک مورخ 19/10/94
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، هماک ، دوره گابریل رزرویشین ، نتایج دوره هماک

 ردیف

شماره ملی

نمره

1

2500152960

100

2

2295549361

94

3

2281047369

100

4

4433540161

94

5

2371991929

91

6

2298158363

83

7

2281323188

87

8

2300534632

73

9

3501192193

96

10

5139948761

76

11

2280326531

100

12

2291316931

94

13

2298627126

83

14

2280953854

91

15

4269582375

88

16

4220086153

80


 
فروش مسافر مورخ 12/10/94
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش ، دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2380186871

94

2

2300310767

78

3

2281239871

70

4

3490065115

96

5

2380084556

100

6

4260200623

30

7

2420297776

65

8

2280281521

73

9

0453692176

100

10

2300838869

97

11

2572530562

80

12

2281158901

96

13

2433184444

22

14

2281369005

30

15

2301105660

78

16

2280524112

65

17

2281466078

72

18

2529892271

65

19

2529974640

97

20

2280784874

30

21

2298109249

90

22

2298817510

92


 
← صفحه بعد