واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک مورخ 19/10/94
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، هماک ، دوره گابریل رزرویشین ، نتایج دوره هماک

 ردیف

شماره ملی

نمره

1

2500152960

100

2

2295549361

94

3

2281047369

100

4

4433540161

94

5

2371991929

91

6

2298158363

83

7

2281323188

87

8

2300534632

73

9

3501192193

96

10

5139948761

76

11

2280326531

100

12

2291316931

94

13

2298627126

83

14

2280953854

91

15

4269582375

88

16

4220086153

80


 
فروش مسافر مورخ 12/10/94
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش ، دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2380186871

94

2

2300310767

78

3

2281239871

70

4

3490065115

96

5

2380084556

100

6

4260200623

30

7

2420297776

65

8

2280281521

73

9

0453692176

100

10

2300838869

97

11

2572530562

80

12

2281158901

96

13

2433184444

22

14

2281369005

30

15

2301105660

78

16

2280524112

65

17

2281466078

72

18

2529892271

65

19

2529974640

97

20

2280784874

30

21

2298109249

90

22

2298817510

92


 
دوره : E.TKT تاریخ شروع کلاس : 28/9/94
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، نتایج صدور بلیت الکترونیک

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2293110877

98

2

2298456331

94

3

1292089581

40

4

5150025852

73

5

3569912744

88

6

4251089081

65

7

2301191990

78

8

2281027325

76

9

2280084880

92


 
دوره : E.TKT تاریخ شروع کلاس : 28/9/94
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، نتایج صدور بلیت الکترونیک

ردیف

شماره ملی

نمره

1

6569936931

90

2

2280497956

96

3

2280684748

97

4

4269582375

73

5

5469973001

77

6

2280397218

88

7

2301067629

90

8

2300190397

30

9

2282065441

74

10

2297799421

97

11

2298362092

98

12

2298031460

72


 
مقدماتی فروش مسافر - تاریخ شروع کلاس :21/9/94
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2372548514

96

2

2282407334

72

3

2450126181

65

4

2281047369

99

5

2281231224

70

6

4433540161

86

7

2560326574

70

8

2280953854

76

9

2282414896

65

10

2280747022

86

11

5139948761

76

12

2301485021

82

13

2420171276

92

14

3501192193

96

15

2280326531

98

16

2298659443

76

17

2471044956

86

18

2432770498

78

19

2297651589

70

20

2281289567

65

21

4220086153

79

22

2282332474

83


 
← صفحه بعد