واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ : 20/8/91
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

  

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2291980157

100

2

3071239955

90

3

2430021031

86

4

2300833603

97

5

2372486977

86

6

2280072981

100

7

2298812731

98

8

2511325871

100

9

2292060493

86

10

2295461286

96

11

2295559367

100

12

2300528940

87

13

2295330157

87

14

2300180936

100

15

2300982587

96

16

2290771937

80

17

0068703351

94

18

2297833679

97

19

2280125838

98

20

2298229708

90

21

2298162141

98

22

2301143678

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دوره هماک - تاریخ : 27/8/91
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

 

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2298732604

80

2

2297017367

86

3

2300542161

87

4

2300767694

99

5

2300528940

86

6

2295330157

83

7

0068703351

90

8

2297833679

84

9

2280125838

97

10

2297107374

93

11

2372486977

87

12

2280072981

96

13

2295019796

82

14

2500111245

99

15

2295382955

80

16

2360068687

87

17

3430000084

77

18

2298729565

97

19

2300256525

100

20

2298162141

99

21

2298660832

99