واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک تاریخ :21/10/92
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٥ بهمن ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، هماک ، دوره گابریل رزرویشین ، نتایج دوره هماک

ردیف

شماره ملی

نمره

1

1292746076

96

2

2297940599

94

3

2300764083

98

4

2280220695

91

5

2296351069

85

6

4072905437

97

7

2300645866

98

8

2300190397

90

9

2296237118

95

10

2511903482

94

11

2511888785

97

12

2296853722

85

13

2460093391

92

14

1818535718

96

15

2500093591

96

16

2296266721

92

17

3489534190

83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دوره مقدماتی فروش --- تاریخ 30/9/92
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ٥ بهمن ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2298354952

100

2

2300939177

100

3

2460140754

100

4

2280045575

100

5

2300158061

100

6

2300502690

98

7

6489916266

98

8

2280761262

98

9

2300982803

96

10

2298248591

90

11

2298611394

86

12

1740024532

83

13

2300122898

82

14

2296853722

82

15

2291297066

82

16

2298378053

80

17

2297049153

78

18

2301016846

78

19

2281404706

76

20

2300572923

73

21

2298696391

72

22

2550012178

70

23

3501124678

70

24

2281155544

65 آزمون مجدد

25

2281057062

65 آزمون مجدد

26

2292103656

65 آزمون مجدد

27

2296959237

43

28

2295288215

24

29

2300451093

---