واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره آمادئوس مورخ 18/5/93
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز

ردیف

شماره ملی

نمره

Result

1

2909732924

85

Pass

2

5149545678

73

امتحان مجدد

3

2511460696

56

امتحان مجدد

4

2372486977

88

Pass

5

2298812731

93

pass

6

2300956535

95

pass

7

2291099078

87

pass

8

2432926617

96

pass

9

2296382479

94

pass

10

4723783253

78

امتحان مجدد

11

2298677468

98

pass

12

2298229708

94

pass

13

2298666741

91

pass

14

2298456331

89

pass

 
 

 
دوره آمادئوس مورخ 11/5/93
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢۳ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز

ردیف

شماره ملی

نمره

Result

1

3459912413

88.5

pass

2

3489534190

85

pass

3

0067254179

86

pass

4

2296345980

99

pass

5

2280011778

94

pass

6

2398262098

91.5

pass

7

4723844821

91.5

pass

8

3539675248

95

pass

9

1290484171

65

امتحان مجدد

10

6839954757

72

امتحان مجدد

11

2411043198

89

pass

12

2301132811

91.5

pass

13

2291505688

73.5

امتحان مجدد

14

2281368424

87

pass

 
 
 

 
دوره مقدماتی فروش مسافر مورخ 1/6/93
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2298523789

91

2

2280346265

80

3

2300559412

83

4

2296686087

70

5

2291965980

---

6

2281995127

74

7

1818561638

74

8

2301062031

87

9

2360363565

72

10

2430446456

70

11

2411597061

65 (امتحان مجدد)

12

2297747357

94

13

2281705595

65 (امتحان مجدد)

14

2298189821

72

15

2281989666

71

16

2460073909

88

17

2298467188

84

18

2420518780

65 (امتحان مجدد)

19

2298334102

70

20

 2298798907

88

21

2300199939

94

22

2281032884

82

23

5269838788

78

24

2281378195

96

25

2300828480

98

26

3501205661

72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دوره هماک مورخ 11/5/93
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۸ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، هماک ، دوره گابریل رزرویشین

ردیف

شماره ملی

نمره

1

5159739858

86

2

3391758996

78

3

2300290227

84

4

2280244160

80

5

2301125491

82

6

2298905320

96

7

2280430622

88

8

2300266024

88

9

5150025852

89

10

2300122898

80

11

2280244799

83

12

2300391740

90

13

4723765905

71

14

2281294218

78

15

2491612534

82