واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک مورخ 5/2/94
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، هماک ، دوره گابریل رزرویشین ، نتایج دوره هماک

ردیف

شماره ملی

نمره

1

1818377111

80

2

2420518780

70

3

2280092344

88

4

4723783253

93

5

2280346265

90

6

3489728580

81

7

23010168460

74

8

2451519924

92

9

2298279640

92

10

6550045231

88

11

2291043013

74

12

2281249840

90

13

2511719940

85

14

2298293422

92

15

2298362092

96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقدماتی فروش مسافر مورخ 29/1/94
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2300721937

91

2

2295434394

80

3

2560009900

76

4

2370743093

86

5

2432805941

73

6

0603259065

---

7

2281543625

70

8

2280999145

97

9

2298287821

100

10

2420425693

70

11

2572693771

65

12

2420198832

40

13

2280903237

65

14

2291741731

86

15

2280532972

86

16

1810366860

92

17

2298768366

90

18

2299041524

75

19

2280342571

65

20

2530025428

76

21

2282317051

96

22

2300907471

96

23

2300314932

93

24

2298362092

100

25

2491643091

81

26

2471648878

70