واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک مورخ 24/5/94
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره گابریل رزرویشین ، نتایج دوره هماک ، هماک

ردیف

شماره ملی

نمرات

1

2300838516

96

2

2295387833

91

3

6569936931
 

92

4

5329912482

90

5

2281347117

78

6

2281128105

97

7

2281317404

98

8

2281124819

99

9

2281188744

90

10

2300914433

96

11

2400065314

95

12

2301028951

89

13

1282704923

16

14

2282127031

89


 
مقدماتی فروش مسافر 24/5/94
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۸ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2281521291

98

2

2281323188

70

3

2281822427

72

4

2281894827

86

5

6730000376

100

6

2281058832

100

7

2281284018

80

8

6609895031

74

9

4260105582

30

10

2300994046

74

11

2280854929

86

12

2280865645

84

13

2281130347

45

14

4220080465

92

15

2281565688

96

16

2280561441

10

17

2301320618

12

18

2282024801

80

19

6489945819

80

20

2280391120

70

21

2280522306

71

22

3240019795

76

23

2281704300

70

24

3490116925

13

25

2540024548

70