واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

مقدماتی فروش مسافر مورخ95/5/16
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ٧ شهریور ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: آموزش هما شیراز ، دوره مقدماتی فروش ، نتایج دوره مقدماتی فروش

ردیف

شماره ملی

نمره

نمره به حروف

نتیجه دوره

1

2280725657

84

هشتاد و چهار

قبول

2

2281155927

82

هشتاد و دو

قبول

3

2470895324

84

هشتاد و چهار

قبول

4

2280611929

70

هفتاد

قبول

5

2300691191

70

هفتاد

قبول

6

6579980737

76

هفتاد و شش

قبول

7

2281488977

80

هشتاد

قبول

8

2282378271

78

هفتاد و هشت

قبول

9

6550041848

70

هفتاد

قبول

10

2420734343

58

پنجاه و هشت

مردود

11

2281678571

70

هفتاد

قبول

12

2440245232

57

پنجاه و هفت

مردود

13

2301826961

76

هفتاد و شش

قبول

14

2295140595

غایب

---

غایب

15

2300935961

74

هفتاد و چهار

قبول

16

2550096142

75

هفتاد و پنج

قبول

17

2281747883

79

هفتاد و نه

قبول

18

2281447898

52

پنجاه و دو

مردود

19

5150108359

45

چهل و پنج

مردود

20

1754399592

81

هشتاد و یک

قبول

21

0015560971

84

هشتاد و چهار

قبول