واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره پیشرفته- تاریخ : 9/7/90

 

ردیف

شماره ملی

نمره

1

نمره

2

جمع

نمرات

1

5279940674

40

40

80

2

4723816763

44

39

83

3

2298806365

47

50

97

4

2296184261

48

48

96

5

2298350019

28

42

70

6

2298594503

48

48

96

7

2297820801

38

38

76

8

1756132003

35

35

70

9

2301164624

44

45

89

10

2295392489

20

32

52

11

2280306344

40

35

75

12

2298262098

38

32

70

13

2440601020

28

37

65

14

2300056208

50

50

100

15

2295514207

50

50

100

16

1754931898

50

50

100

17

2298792331

35

30

65

18

2301201491

35

50

85

19

2992856649

40

32

72

20

2300814110

50

50

100

21

2295565200

33

37

70

22

2298244601

47

40

87

23

2296271944

---

---

---

24

0068277377

35

39

74

...

نوشته ی در ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ :: ٢۳ مهر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک