واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره صدور بلیت الکترونیک-تاریخ:30/7/90

ردیف

شماره ملی

نمره

 

1

2511332779

86

2

2297002386

88

3

1950821676

96

4

2297782659

78

5

2298120668

88

6

1819482227

92

7

2300178699

96

8

2511489228

92

9

2510732552

82

10

2297973705

94

11

2471031242

97

12

2298201382

93

13

2511333279

88

14

2511911914

94

15

3391845333

76

16

0069279861

70

17

2295565162

93

18

2297726554

87

19

2452137847

86

20

2298759693

86

21

2300636751

86

22

1818795711

88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

نوشته ی در ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ :: ۱۸ آبان ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک