واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره مقدماتی - تاریخ : 28/8/90

ردیف

شماره ملی

نمره1

نمره 2

 

جمع

نمرات

1

2298476241

39

40

79

2

5149933457

49

47

96

3

2296157017

50

39

89

4

2510702378

46

47

93

5

2298517819

45

40

85

6

2297837372

46

41

87

7

2300542161

50

50

100

8

2296371574

47

43

90

9

2281118681

39

42

81

10

2471702597

50

48

98

11

0082812713

48

45

93

12

2300967014

49

44

93

13

2300927942

47

45

92

14

2298793980

49

47

96

15

2296384536

47

47

94

16

2298815844

50

47

97

17

2500066241

50

48

98

18

2300511053

8

10

18

19

2281738663

44

45

89

20

2280083922

40

44

84

21

2300824574

42

37

79

22

2539909035

43

37

80

23

2280831546

44

31

75

24

2300687798

50

40

90

25

2280110741

48

47

95

26

6619860672

غ

غ

--

27

2297766033

40

46

86

28

4269546190

42

35

77

29

2298688771

44

45

89

30

2300391740

49

44

93

31

2280337241

44

36

80

32

2298742979

44

37

81

...

نوشته ی در ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ :: ۱٢ آذر ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک