واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره مقدماتی - تاریخ 15/11/90

ردیف

شماره ملی

نمره1

 

نمره 2

 

جمع

نمرات

1

2300819147

39

44

83

2

2301134520

47

50

97

3

2296158862

38

46

84

4

2300928256

50

50

100

5

2280301628

40

42

82

6

2297064942

39

41

80

7

2280116431

50

50

100

8

2280200619

46

41

87

9

2281447200

غائب

غائب

غائب

10

2280921464

غائب

غائب

غائب

11

2281156516

44

47

91

12

2280948230

42

43

85

13

2560067651

34

36

70

14

2301240088

50

50

100

15

2297873379

35

35

70

16

6839829766

38

33

71

17

2295477212

30

35

65

18

2297017367

50

50

100

19

2296250807

34

31

65

20

2460066732

34

44

78

21

2297099029

24

19

43

22

2298393036

34

31

65

23

2296906931

48

45

93

24

2280520923

47

45

99

25

1819234551

40

43

83

26

2298642338

44

39

83

27

2300540398

35

36

71

28

2301131289

38

46

84

29

2281578410

44

43

87

30

2300256525

48

48

96

31

2296228097

50

46

96

...

نوشته ی در ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک