واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره متوسطه - تاریخ :15/11/90

ردیف

شماره ملی

نمره1

 

نمره 2

 

جمع

نمرات

1

6619860672

47

44

91

2

5139753790

50

50

100

3

2280831546

38

32

70

4

2298517819

47

50

97

5

2296371574

36

49

85

6

2500066241

50

50

100

7

2297837372

37

47

84

8

2295367018

28

37

65

9

2300858622

45

42

87

10

2280011778

50

50

100

11

2471702597

50

50

100

12

4269546190

39

39

78

13

2300687798

47

49

96

14

5149933457

39

40

79

15

2281118681

42

36

78

16

0082812713

42

35

77

17

2432926617

47

47

94

18

2280037122

45

41

86

19

2298815844

46

45

91

20

2411043198

48

40

88

21

6569934341

33

40

73

22

2300921324

43

43

86

 

 

...

نوشته ی در ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک