واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک - تاریخ:29/11/90

ردیف

شماره ملی

نمره

 

1

2299094563

84

2

2571648470

91

3

0069148120

98

4

2452235490

76

5

2300956535

95

6

2291505688

93

7

2559872102

90

8

2297036892

73

9

2298089930

97

10

2295376661

88

11

5139753790

100

12

2300625814

71

13

2300814110

100

14

2295295610

73

15

2300218275

84

16

6569934341

76

17

2298301689

100

18

2298262098

85

19

2298476241

65

20

2301201491

79

21

1292824212

92

22

0063352958

90

23

1756132003

65

24

2295535931

85

25

2430264943

82

26

2992251933

80

27

2300668734

98

28

2280303833

88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

نوشته ی در ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ :: ٥ فروردین ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران()   لینک