واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره مقدماتی فروش- شیفت صبح-تاریخ شروع دوره 23/2/91

 

ردیف

شماره ملی

نمره1

1

نمره 2

2

جمع

نمرات

1

2295019796

49

45

94

2

0068254628

50

50

100

3

2297657625

49

45

94

4

2291316427

47

50

97

5

2298699372

50

44

94

6

2300385082

47

43

90

7

2301017567

50

50

100

8

0073227196

45

47

92

9

2560139367

22

37

59

10

2298884854

39

36

75

11

2451519924

50

48

98

12

2298161232

34

41

75

13

2301094529

38

41

79

14

2281349519

50

50

100

15

2301039439

41

38

79

16

2480044572

50

46

96

17

2511460696

23

25

48

18

2500295001

45

41

86

19

2300608995

50

50

100

20

2298293031

39

43

82

21

2295627011

50

46

96

22

3520948354

47

45

92

23

2281027325

49

49

98

24

2295561612

44

47

91

25

2291978901

39

32

71

26

2280201089

50

42

92

27

2571778536

49

49

98

28

2420140354

36

34

70

29

2300552620

50

50

100

30

2280105055

49

47

96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

نوشته ی در ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران()   لینک