واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره مقدماتی - تاریخ :8/5/90 - شیفت صبح

ردیف

شماره ملی

نمره

1

نمره

 2

جمع

نمرات

1

2281189236

43

41

84

2

5279940674

50

50

100

3

2440099279

36

43

79

4

2297080999

47

47

94

5

4723816763

50

46

96

6

2281220389

48

44

92

7

2280506726

31

24

55

8

2300056208

50

50

100

9

2500152960

42

49

91

10

2500111245

50

50

100

11

2300816830

46

45

91

12

2511298627

29

41

70

13

2297856962

46

50

96

14

2400022895

50

48

98

15

2298696578

50

50

100

16

2280828261

50

47

97

17

2431965643

50

46

96

18

2296020216

18

--

18

19

5048862244

50

49

99

20

2291825410

36

48

84

21

2300757710

50

50

100

22

2440601020

49

47

96

23

2295514207

50

50

100

24

2298629481

44

49

96

25

2300157187

50

50

100

26

3521291448

43

32

75

27

2301044327

44

45

89

28

2280830541

50

50

100

29

2300501716

50

46

96

30

2280282526

44

39

83

31

2281027341

50

50

100

...

نوشته ی در ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک