واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ : 20/8/91

  

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2291980157

100

2

3071239955

90

3

2430021031

86

4

2300833603

97

5

2372486977

86

6

2280072981

100

7

2298812731

98

8

2511325871

100

9

2292060493

86

10

2295461286

96

11

2295559367

100

12

2300528940

87

13

2295330157

87

14

2300180936

100

15

2300982587

96

16

2290771937

80

17

0068703351

94

18

2297833679

97

19

2280125838

98

20

2298229708

90

21

2298162141

98

22

2301143678

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

نوشته ی در ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ :: ۱٢ آذر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران()   لینک