واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره هماک - 16/9/92

نمره

شماره ملی

ردیف

97

2281220389

1

96

2280219093

2

70

1290484171

3

93

2298326721

4

96

2298613672

5

87

2300283123

6

96

2298435715

7

86

2549804041

8

90

2296345980

9

93

2511327236

10

73

6499681393

11

88

2420140354

12

96

2297057857

13

90

2298264341

14

97

0793542960

15

 
 
 
 
 
 
 
 
...

نوشته ی در ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران()   لینک