واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

اعلام نمرات دوره رزرویشن گابریل مورخه 27/3/97

شماره ملی ................................... نمره 2281778533.............................93 2281148701.............................71 2280161265.............................100 2282193891.............................96 1270007025............................98 2301236481............................58 4710042421............................94 2281059464............................80 2298160864............................97 2511026872............................90 2280375745...........................80 ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

دوره مقدماتی فروش بلیت 13/8/96

شماره ملی                                 نمره 52500139980 ----------------------94 2280007150------------------------78 2300339341------------------------81 2281328600------------------------86 2280194457------------------------80 2281395642------------------------83 2280695571-----------------------72 2281070395-----------------------73 2440074942-----------------------83 6499986240----------------------77 2281059464----------------------60 2433230769----------------------65 5140028980----------------------92 3490199782----------------------85 2280082391---------------------82 2571096818---------------------74 2282359143--------------------91 1289128189--------------------58 2298572488--------------------70 2282478177-------------------78
/ 0 نظر / 40 بازدید

مقدماتی فروش مسافر 24/5/94

ردیف شماره ملی نمره 1 2281521291 98 2 2281323188 70 3 2281822427 72 4 2281894827 86 5 6730000376 100 6 2281058832 100 7 2281284018 80 8 6609895031 74 9 4260105582 30 10 2300994046 74 11 2280854929 86 12 2280865645 84 13 2281130347 45 14 4220080465 92 15 2281565688 96 16 2280561441 10 17 2301320618 12 18 2282024801 80 19 6489945819 80 20 2280391120 70 21 2280522306 71 22 3240019795 76 23 2281704300 70 24 3490116925 13 25 2540024548 70                                           
/ 0 نظر / 39 بازدید

دوره آمادئوس مورخ 13/4/94

  ردیف کد ملی نمره Result 1 1818377111 71 امتحان مجدد 2 2298158363 55 امتحان مجدد 3 2280346265 85 pass 4 6569844563 55 امتحان مجدد 5 3501410255 88 pass 6 2291975676 85 pass 7 2280244160 93 pass 8 2297833679 70 امتحان  مجدد 9 2295330157 45 امتحان  مجدد 10 2298905320 93 pass 11 2296887856 89 pass 12 2296977308 87 pass 13 1292824212 85 pass 14 2280593548 92 pass
/ 0 نظر / 42 بازدید

دوره هماک مورخ 6/4/94

ردیف شماره ملی نمره 1 2280497956 98 2 2500193942 82 3 2280532972 96 4 2280029693 100 5 2296887856 90 6 1292089581 83   7 2280593548 96 8 2281027325 96 9 2471648878 87 10 2370743093 86 11 2280023598 91 12 4133076303 96 13 2300930625 96 14 2280578948 100 15 2282317051 96                                                                        
/ 0 نظر / 31 بازدید

مقدماتی فروش مسافر مورخ 16/3/94

ردیف شماره ملی نمره 1 2280235749 96 2 2281704300 65 3 2280964414 80 4 2280540071 70 5 2540024548 65 6 2300505959 84 7 25717985896 98 8 2281019381 76 9 1810096685 86 10 2300139261 70 11 5039955472 81 12   2390979483 76 13 2549323955 87 14 2360100963 65 15 5230031939 82 16 2372534122 96 17 2291947516 74 18 2300364980 72 19 2433083370 65 20 4231679150 88 21 2300692971 70 22 2490077600 65 23 2280795809 97 24 6569936931  98 25 2280308126 100                                                                                                                            
/ 0 نظر / 32 بازدید

دوره هماک مورخ 5/2/94

ردیف شماره ملی نمره 1 1818377111 80 2 2420518780 70 3 2280092344 88 4 4723783253 93 5 2280346265 90 6 3489728580 81 7 23010168460 74 8 2451519924 92 9 2298279640 92 10 6550045231 88 11 2291043013 74 12 2281249840 90 13 2511719940 85 14 2298293422 92 15 2298362092 96                                                                                  
/ 0 نظر / 35 بازدید
تیر 97
3 پست
آذر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست