ثبت نام جهت دوره های آموزشی

واحد آموزش "هما" در شیراز از متقاضیان شرکت در دوره های مقدماتی فروش بلیت ، پیشرفته فروش بلیت ، صدور بلیت الکترونیکی و توجیهی خدمات فرودگاهی ثبت نام بعمل می آورد.

تلفن تماس :07132124108

/ 0 نظر / 152 بازدید