اعلام نمرات دوره رزرویشن گابریل مورخه 27/3/97

شماره ملی ................................... نمره

2281778533.............................93

2281148701.............................71

2280161265.............................100

2282193891.............................96

1270007025............................98

2301236481............................58

4710042421............................94

2281059464............................80

2298160864............................97

2511026872............................90

2280375745...........................80

/ 0 نظر / 45 بازدید